Socia Cliente: TV Azteca. 2001 

2c07da95ef67d2b8ebbbd6d62a9d8814

83e77ba6af0d4003d557a09dc0b16ff8

Seven Cliente: TV Azteca. 2002.

2fa6bff7fb22fb89bcc6bc41ba25852e

c749919efcd352f613243e958d4f6ddf

ene o Cliente: Revista ene o. 2000.
8e7456d96b92ecad09e43f7bcba192f8f5ed7f2ab86c6cdabfa01ee8c3b83abb
Tacón Cliente: Nordaka. 2002. Proyecto que se quedó en maqueta.

51420ad0fd1fc67d9b50ff0aaf13f82f

a558410345e9a6f847538dbba0d52643